• Wil je weten of jij nou wel of niet in het doelgroepregister valt?
  • Is het voor jou onduidelijk wat jouw rechten en plichten zijn?
  • Weet je door de hoeveelheid instanties niet meer welke jou het beste verder kunnen helpen?

 

 

Dan helpt Stichting Studeren & Werken Op Maat jou met het vinden van antwoord op je vragen!

Neem contact op met SWOM.

Contact

Hulp bij doelgroepregister

KOSTENLOOS ADVIES AAN YOUNG PROFESSIONALS EN HUN OUDERS/BEGELEIDERS

Gedurende alle jaren van coaching en begeleiding van Young Professionals met een arbeidsbeperking krijgen wij vaak de vraag: wat zijn mijn rechten en plichten vanuit de Participatiewet? Wat is mijn rechtspositie eigenlijk en op basis van welke criteria? 

Met alle ervaring die wij hebben op dit gebied, en ook onze kennis van de juiste wegen, instanties, loketten en regels bieden wij: 

Hulp bij indicatie UWV
• Bij het vaststellen van jouw eigen rechtspositie
• Bij het onderzoeken of je kunt worden opgenomen in het doelgroepenregister

Belangenbehartiging
• Wij behartigen op positieve wijze jouw belangen bij organisaties en gemeenten
• Je wordt, indien je je inschrijft bij SWOM, ook lid van de Vakcentrale voor Professionals

Wij doorlopen met jou de stappen die nodig zijn om tot duidelijkheid te komen: we bespreken het tijdspad, het proces, jouw stappen daarin, wat zijn de wederzijdse rechten en plichten en we helpen je bij de voorbereiding van gesprekken bij de juiste instanties, etc. 

 

Wil je hulp bij het doelgroepregister? Neem contact op met:
Angela Vollebregt
Coach/Begeleider
T. 070 219 01 40
M. 06 81220486
E. Angela VollebregtSTICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
T. 070 219 0140
www.studerenenwerkenopmaat.org

Gesponsord door:

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart a.s. op het Lange Voorhout".