• Begeleidt of verzorgt u een Young Professional met een beperking?
  • Weet u dat uw zoon/dochter/cliënt veel meer in zich heeft dan hij/zijn kan laten zien?
  • Wilt u hem/haar helpen al zijn/haar mogelijkheden te benutten maar loopt u (samen) aan tegen drempels?
  • Gelooft u ook in gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt?

 

 

Dan helpt Stichting Studeren & Werken Op Maat u en uw zoon/dochter/client graag bij het vinden van een passende baan!

Neem contact op met SWOM

Contact

Ik ben ouder/begeleider

De unieke groep hoogopgeleide jonge arbeidsbeperkten waar wij ons voor inzetten heeft nogal eens last van de heersende overtuiging: ‘die redt zich wel, want hij/zij is hoogopgeleid.' Echter, uit de praktijk blijkt dat deze specifieke groep jongeren toch ook grote moeite heeft met het vinden van een passende baan. Zij maken daarom veel gebruik van een uitkering. Dit heeft een negatief effect op verschillende vlakken van zowel sociale als financiële aard. 

SWOM begeleidt deze Young Professionals naar een baan, traineeship of stage. Met een aanpak op maat, anders dan anderen, en bewezen effectief. Niet de arbeidsbeperking, maar de faciliteringsvraag staat centraal: wat heeft deze persoon nodig om succesvol aan de slag te gaan in een uitdagende en duurzame baan binnen de reguliere arbeidsmarkt? 

Wij beoordelen onze Young Professionals op hun waarde, hun competentie en op de kwaliteit die zij meenemen. Hierop leggen wij de focus: hun talenten en hoe ze deze kunnen inzetten. Wij richten ons niet op de beperking maar juist op de randvoorwaarden die nodig zijn om een plek op de werkvloer in te nemen. 

Wij zetten ons in voor professionals die op hun vakgebied iets komen toevoegen aan het team en/of de organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Onze Young Professionals vervullen geen gecreëerde banen, maar zijn een waardevolle nieuwe collega op een bestaande volwaardige functie. Ze vervullen dus een volwaardige plek in de maatschappij.

Begeleidt of verzorgt u zo'n professional die graag al zijn/haar mogelijkheden zou willen benutten en inzetten maar die tegen drempels aanloopt? Neem contact op met

Soraya Refos
Projectcoördinator Instroom
T. 070 219 01 40
M. 06 10398241
E. soraya@studerenenwerkenopmaat.org

Mijn naam is Inka Dijstelbloem

Ik ben de moeder van Jesse (23 jaar). Jesse is in 2013 geslaagd voor zijn HBO diploma Ad-Accountancy. Maar door zijn sociale beperking (PDD-NOS) was het voor hem heel moeilijk om een baan te vinden die past bij zijn opleiding. Daarom kwam hij voor een Wajong-uitkering in aanmerking. Via het UWV zijn wij in contact gekomen met SWOM.
Jesse heeft door zijn beperking moeite met solliciteren en het leggen van de eerste contacten en daar heeft SWOM een belangrijke rol in gespeeld. Zijn coach vanuit SWOM (Robin) begreep precies wat Jesse nodig had en waarin ze hem moest ondersteunen. Dat gaf Jesse een gevoel van veiligheid en het vertrouwen om de stap te zetten om “samen” te gaan solliciteren. 
Het is voor Jesse heel prettig om te weten dat de werkgever op de hoogte is van wat hij wel en niet aankan. SWOM heeft daar een belangrijk aandeel in geleverd, zodat Jesse vanaf dag één begrepen werd. 
Dankzij de inzet van Jesse en de ondersteuning van SWOM is Jesse aangenomen als declarant bij Meijburg & Co. Wekelijks heeft hij contact met Robin om te evalueren hoe de afgelopen week is gegaan. Dit geeft Jesse een gevoel dat hij er niet alleen voor staat. Na één jaar is het zelfs zover gekomen dat Jesse een vast contract aangeboden heeft gekregen. 
Hij kan nu zijn kwaliteiten volledig benutten in zijn baan. Zonder SWOM was dat zeer moeilijk geweest omdat hij anders nooit de kans had gekregen om zich te laten zien en te bewijzen wat hij allemaal in zijn mars heeft. 
Het is jammer als vele gestudeerde jonge mensen met een beperking die graag willen werken moeilijk de kans krijgen op de arbeidsmarkt. Maar gelukkig bestaat SWOM en die bieden de jongeren een houvast en geven hun handvatten en individuele hulp om hun kwaliteiten en inzet te laten zien. Mede door SWOM heeft Jesse deze baan en mooie toekomst op de arbeidsmarkt gekregen. 
Zo blijkt: samen sta je sterk en is er heel veel mogelijk!!

STICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
T. 070 219 0140
www.studerenenwerkenopmaat.org

Gesponsord door:

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart a.s. op het Lange Voorhout".