Vlnr: Petra de Jonge, P&O adviseur Inspectie van het Onderwijs en Petra Haveman, operational Manager Stichting Studeren & Werken Op Maat
 • Wilt u invulling geven aan uw ambities een inclusieve werkgever te zijn?
 • Wilt u hoogopgeleide jonge professionals met een arbeidsbeperking een kans geven binnen uw organisatie?
 • Moet uw organisatie gaan voldoen aan het quotum uit de Participatiewet?
 • Heeft u Social Return verplichtingen die u nog moet invullen?

Dan biedt Stichting Studeren & Werken Op Maat u een oplossing!

Neem contact op met SWOM

Contact

Ik ben werkgever

Een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, waarin Young Professionals met en zonder arbeidsbeperking gelijke kansen hebben, dat is waar Stichting Studeren & Werken Op Maat zich voor inzet. Onze getalenteerde en gemotiveerde Young Professionals zijn enthousiast en gedreven om toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie.

Daarnaast zetten we onze specialistische kennis over de Participatiewet, Social Return mogelijkheden en onze praktijkervaring graag bij u in. Stichting Studeren & Werken Op Maat kan u advies op maat geven over wat de Participatiewet voor uw organisatie betekent, hoe u kunt voldoen aan uw verplichtingen en welke regels en subsidiemogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn. Kijk op 'Ik wil advies' voor alle mogelijkheden

Werkgevers als TNO, Shell, Meijburg & Co en Capgemini hebben de stap al genomen en zich aangesloten als partner van SWOM. Daar vervullen onze Young Professionals succesvol een kennisintensieve functie. Sinds 2012 zijn meer dan 350 van onze Young Professionals op het gebied van ICT, economie, rechten en bedrijfskunde succesvol aan de slag gegaan bij onze partners.

Dit is wat ons partnerschap inhoudt: 

Voortraject & Werving door SWOM

 • Stichting SWOM begeleidt haar Young Professionals vanuit een intensief eigen voortraject naar de fase waarin zij succesvol kunnen starten in een volwaardige baan die past bij hun competenties en inzetbaarheid; doel van dit voortraject is de Young Professional ‘stabiliseren’ en klaar maken voor de reguliere arbeidsmarkt.
 • Professioneel werving- & selectietraject van Young Professionals.

Doorlopend advies, begeleiding en nazorg na plaatsing van een Young Professional

 • Stichting SWOM begeleidt de werkgever bij het aannemen van deze bijzondere Young Professionals door middel van het voorbespreken van de Young Professional, waarna er bij een ‘match’ vervolggesprekken (klik- en arbeidsvoorwaarden-gesprek) plaatsvinden waarin de concrete faciliteringsvraag van de Young Professionals centraal staat.
 • Bij een succesvolle match wordt dit alles uitgewerkt in een begeleidingsplan en/of signaleringsplan waarin concreet en gericht op de uitvoering staat beschreven wat de rol en wederzijdse verwachtingen zijn van de Young Professional zelf, de direct leidinggevende en het team waarin de Young Professionals gaat starten.
 • Alle administratieve zaken rondom de aanstelling als het gaat om aanvragen van voorzieningen of loonkostensubsidie namens de werkgever worden ingeregeld door de adviseur van Stichting SWOM.
 • Na plaatsing, wat bijna altijd en bij voorkeur plaatsvindt in dienst bij de werkgever blijft de stichting coach, waarbij hij/zij de direct leidinggevende en de Young Professionals op maat begeleidt bij alle fasen van de P&O-cyclus die de nieuwe medewerker doorloopt.

Advies

 • Doorlopend advies voor, tijdens en na een plaatsing.
 • Advies- of informatiesessie bij uw organisatie omtrent de Participatiewet.
 • Stichting SWOM is vertegenwoordigd binnen o.a. de LCR, VNO-NCW en de VCP als expertisecentrum op het gebied van actuele wet- en regelgeving  van de Participatiewet en social-return.

Uw organisatie onder de aandacht

 • Vermelding van uw vacatures op onze website en in onze nieuwsbrief aan de Young   Professionals.
 • Vermelding van uw bedrijf en logo als partner van Stichting SWOM op onze website.

Dit is onze aanpak:

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft in de praktijk een aanpak ontwikkeld die aantoonbaar effectief is. Met onze interventie en begeleiding verandert het leven van de kandidaat en zijn/haar omgeving ingrijpend. SWOM weet deze kwetsbare en vrijwel onzichtbare groep te bereiken en aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het voeren van de regie over hun eigen leven.
In samenwerking met o.a. het UWV, gemeenten, hogescholen, universiteiten, patiëntenverenigingen en revalidatieklinieken en diverse andere maatschappelijke organisaties door het gehele land ontvangen wij elke dag aanmeldingen van zeer gemotiveerde en enthousiaste Young Professionals, die met onze intensieve begeleiding graag aan het werk willen.
Door assessments krijgen we vervolgens kwalitatief en kwantitatief inzicht in harde competenties, mate van zelfinzicht, sociaal-emotionele competenties, life-skills, IQ, werkstijlen, interesses en passies. Vanuit hier start de persoonlijke begeleiding met trainingen op maat passend bij persoonlijke aandachtsgebieden. Met als einddoel een reguliere en betaalde baan bij een van onze partnerorganisaties.

Het bijzondere van onze aanpak is dat we werken in een multidisciplinair team met psychologen, pedagogen, sociologen en ervaringsdeskundigen. Met onze ervaring en kennis die wij hebben opgebouwd voor deze speciale doelgroep fungeren wij als expertisecentrum voor werkgevers en Young Professionals. Het is mede daarom dat onze coaches een belangrijke rol hebben in het proces. Met hun ervaring met deze jongeren en de samenwerkingspartners, hebben ze kennis over het gehele begeleidingsproces. Dergelijke ervaring is van belang omdat elke organisatie, cultuur, elke afdeling, elke collega en elke beperking uniek is.

Juist deze ervaring en kennis wordt door onze partners als essentieel bevonden. Als organisatie wilt u immers wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen, maar zijn het de ´hoe-vragen´ waar geen antwoord op gevonden kan worden. Het is vaak onduidelijk wat geschikte functies zijn, hoe medewerkers enthousiast kunnen worden gemaakt, wat de juiste managementstijl is die past bij het werken met een Young Professional, hoe een sollicitatiegesprek moet worden ingericht, maar zeker ook hoe een passend inwerkprocedure eruit ziet.

Stichting SWOM helpt graag bij het vinden van de juiste Young Professional met een arbeidsbeperking die past bij u in de organisatie en helpt met haar ervaring in ruim 65 organisaties antwoorden te vinden op vragen die bij het begeleidingsproces komen kijken.

Door zowel organisaties als Young Professionals op een activerende manier te begeleiden helpen wij jaarlijks op deze wijze circa 170 Young Professionals aan een baan.

Wij zijn Meijburg & Co

Bij Meijburg & Co vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij de maatschappij. Ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gericht op het ondersteunen van concrete projecten en oprechte initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het verbeteren van hun leefomgeving. Naast projecten op het gebied van milieu en de samenleving spelen ook goed werkgeverschap en het ontwikkelen van talent en diversiteit een belangrijke rol in het beleid om duurzaam te ondernemen. In dit kader hebben we enkele jaren geleden onderzocht hoe we invulling kunnen geven aan de Participatiewet. Inmiddels is SWOM een vertrouwde samenwerkingspartner in dit proces. Via SWOM werken er momenteel twee collega’s met een arbeidsbeperking in onze organisatie. SWOM heeft ons geholpen deze twee collega’s te vinden en heeft ondersteuning geboden in het voorbereiden van de teams op hun komst. In het ene geval door middel van het verzorgen van een workshop en in het andere in verband met het aanvragen van extra faciliteiten. Wij vinden het belangrijk dat deze collega’s ondanks hun beperking hun talenten bij ons kunnen inzetten en inmiddels zijn zij helemaal op hun plek in het team en de organisatie. Samen met SWOM zoeken we naar mogelijkheden om nog meer talenten met een beperking in onze organisatie aan het werk te krijgen!

Lieke Albers
HRM-manager Meijburg & Co

Wilt u meer weten wat Stichting Studeren & Werken Op Maat voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met:

Petra Haveman
Operationeel Directeur
T. 070 219 01 40
M. 06 24 610 502
E. petra@studerenenwerkenopmaat.org

STICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
T. 070 219 0140
www.studerenenwerkenopmaat.org

Gesponsord door:

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart a.s. op het Lange Voorhout".