Vlnr: Petra de Jonge, P&O adviseur Inspectie van het Onderwijs en Petra Haveman, operational Manager Stichting Studeren & Werken Op Maat
 • Wilt u invulling geven aan uw ambities een inclusieve werkgever te zijn?
 • Wilt u hoogopgeleide jonge professionals met een arbeidsbeperking een kans geven binnen uw organisatie?
 • Moet uw organisatie gaan voldoen aan het quotum uit de Participatiewet?
 • Heeft u Social Return verplichtingen die u nog moet invullen?

Dan biedt Stichting Studeren & Werken Op Maat u een oplossing!

Neem contact op met SWOM

Contact

Ik ben werkgever

Een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt, waarin Young Professionals met en zonder arbeidsbeperking gelijke kansen hebben, dat is waar Stichting Studeren & Werken Op Maat zich voor inzet. Onze getalenteerde en gemotiveerde Young Professionals zijn enthousiast en gedreven om toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie.

Daarnaast zetten we onze specialistische kennis over de Participatiewet, Social Return mogelijkheden en onze praktijkervaring graag bij u in. Stichting Studeren & Werken Op Maat kan u advies op maat geven over wat de Participatiewet voor uw organisatie betekent, hoe u kunt voldoen aan uw verplichtingen en welke regels en subsidiemogelijkheden op uw situatie van toepassing zijn. Kijk op 'Ik wil advies' voor alle mogelijkheden

Werkgevers als TNO, Shell, Meijburg & Co en Capgemini hebben de stap al genomen en zich aangesloten als partner van SWOM. Daar vervullen onze Young Professionals succesvol een kennisintensieve functie. Sinds 2012 zijn meer dan 350 van onze Young Professionals op het gebied van ICT, economie, rechten en bedrijfskunde succesvol aan de slag gegaan bij onze partners.

Dit is wat ons partnerschap inhoudt: 

Werving door SWOM

 • Professioneel werving- & selectietraject Young Professionals met gebruik van LDC assessment;
 • Doorlopend advies, begeleiding en nazorg na plaatsing van een Young Professional.

Advies rond wet- en regelgeving

 • Advies omtrent subsidiemogelijkheden bij plaatsing van een Young Professional;
 • Advies- of informatiesessies van één dagdeel bij uw organisatie omtrent de Participatiewet.

Uw organisatie onder de aandacht

 • Vermelding van uw vacatures op onze website en in onze nieuwsbrief aan de Young Professionals;
 • Vermelding van uw bedrijf en logo als partner van Studeren & Werken Op Maat op onze website.

En

 • Toegang tot ons unieke netwerk van hoogopgeleide professionals met een arbeidsbeperking.

Dit is onze aanpak:

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) heeft in de praktijk een aanpak ontwikkeld die bewezen heeft aantoonbaar effectief te zijn. Met onze interventie en begeleiding verandert het leven van de kandidaat en zijn/haar omgeving ingrijpend. Door nauwe samenwerking met UWV weet SWOM deze kwetsbare en onzichtbare groep te bereiken en te activeren tot het voeren van regie over hun eigen leven. 

Met iedere Young Professional voeren we een persoonlijk intakegesprek. Met LDC assessments krijgen we kwalitatief en kwantitatief inzicht in harde competenties, mate van zelfinzicht, sociaal-emotionele competenties, life-skills, IQ, werkstijlen, interesses en passies. Zo hebben wij van iedere professional een uitgebreid profiel, over de persóón achter de kandidaat, en een overzicht van kwaliteiten en vaardigheden in een E-portfolio. 

Vanuit hier start de persoonlijke begeleiding en op maat trainingen passend bij persoonlijke aandachtsgebieden, met als einddoel een reguliere en betaalde baan bij u. Ook tijdens deze baan begeleidt SWOM uw nieuwe collega voor ten minste een half jaar.

Wij zijn Meijburg & Co

Bij Meijburg & Co vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij de maatschappij. Ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is gericht op het ondersteunen van concrete projecten en oprechte initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en het verbeteren van hun leefomgeving. Naast projecten op het gebied van milieu en de samenleving spelen ook goed werkgeverschap en het ontwikkelen van talent en diversiteit een belangrijke rol in het beleid om duurzaam te ondernemen. In dit kader hebben we enkele jaren geleden onderzocht hoe we invulling kunnen geven aan de Participatiewet. Inmiddels is SWOM een vertrouwde samenwerkingspartner in dit proces. Via SWOM werken er momenteel twee collega’s met een arbeidsbeperking in onze organisatie. SWOM heeft ons geholpen deze twee collega’s te vinden en heeft ondersteuning geboden in het voorbereiden van de teams op hun komst. In het ene geval door middel van het verzorgen van een workshop en in het andere in verband met het aanvragen van extra faciliteiten. Wij vinden het belangrijk dat deze collega’s ondanks hun beperking hun talenten bij ons kunnen inzetten en inmiddels zijn zij helemaal op hun plek in het team en de organisatie. Samen met SWOM zoeken we naar mogelijkheden om nog meer talenten met een beperking in onze organisatie aan het werk te krijgen!

Lieke Albers
HRM-manager Meijburg & Co

Wilt u meer weten wat Stichting Studeren & Werken Op Maat voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact op met:

Petra Haveman
Operationeel Manager
T. 070 219 01 40
M. 06 24 610 502
E. petra@studerenenwerkenopmaat.org

STICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Bezuidenhoutseweg 60 (SER gebouw), 2594 AW Den Haag
T. 070 219 0140

www.studerenenwerkenopmaat.org