Ik wil Lifecoaching

Wat en voor wie is Lifecoaching?

Merk jij belemmeringen op enkele of meerdere van de volgende leefgebieden?

 • Het onderhouden van sociale contacten
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten
 • Het regelen van administratie
 • Arbeidsparticipatie 
 • Structurering en ordening 
 • Wonen
 • Persoonlijk functioneren gezondheid en welzijn

Wil jij door middel van de juiste begeleiding zelfstandiger worden?

Stichting Studeren & Werken Op Maat biedt Lifecoaching vanuit het persoonsgeboden budget. Het persoonsgebonden budget (afgekort ‘pgb’) is bedoeld als ondersteuning voor mensen die (intensieve) zorg, hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Het idee achter het budget is dat je niet alleen kunt bepalen welke zorg je ontvangt, maar ook wanneer en van welke zorgverlener je de zorg wilt ontvangen. Oftewel, het budget is bedoeld om ‘maatwerk’ te realiseren. 

Stichting Studeren & Werken Op Maat biedt de mogelijkheid om samen met jou te onderzoeken of Lifecoaching op basis van een persoonsgebonden budget kan bijdragen aan het vergroten van jouw zelfredzaamheid met als doel: een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving. De Lifecoaching wordt op maat en in overleg met jou of jouw begeleider samengesteld.

Ben je er niet zeker van of een PGB iets voor je is, plan dan geheel vrijblijvend en kosteloos een verkennend gesprek in met een van onze adviseurs. Samen kunnen de mogelijkheden onderzocht worden. 

In het kort

 

 • Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg inkoopt.
 • Een PGB is mogelijk voor kosten die vallen onder de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wmo of de Wlz.
 • Je hebt een indicatie nodig: een besluit waarin staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel. Vervolgens wordt een budget vastgesteld.
 • Het budget wordt ondergebracht bij de SVB, die de gecontracteerde zorgverleners betaalt.
 • Je neemt zelf iemand in dienst die je gaat helpen en begeleiden.
 • Aan het eind van het jaar controleert de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor waar je het geld aan besteed heeft.

Wil je meer weten over het PGB/Lifecoaching?

Neem dan contact op met:
Angela Vollebregt
Coach/Begeleider
T. 070 219 01 40
M. 06 81220486
E. Angela Vollebregt

STICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
T. 070 219 0140
www.studerenenwerkenopmaat.org

Gesponsord door:

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart a.s. op het Lange Voorhout".